星际娱乐首页-欢迎莅临星际娱乐首页

<output id="5dzz1"></output>

<pre id="5dzz1"><pre id="5dzz1"></pre></pre>

<p id="5dzz1"></p>

  新华字典911查询
  输入汉字、拼音五笔仓颉郑码电码四角号码、笔顺编号均可查询
  孙 孙的意思 孙什么意思 孙的读音 孙的解释 孙字的意思 孙字什么意思 汉字孙的意思 孙字念什么 孙怎么读 孙字拼音 孙字组词
  孙
  常用字 现通表 繁体: 异体字: 异体字: ??
  拼音ㄙㄨㄣ ㄒㄨㄣˋ 拼音sūn xùn 注音ㄙㄨㄣ ㄒㄨㄣˋ

  部首子部部外笔画3画总笔画5画6画

  五笔BIYAIY仓颉NDFJCB郑码YAKOYCKK四角3530019400

  结构左右电码31351327区位43793155统一码5B596A65

  笔顺フ丨一丨ノ丶フ一一一ノノ

  基本解释

  基本字义

  孙(孫)sūn(ㄙㄨㄣ)

  1、儿子的儿子:孙子孙女

  2、zidian.911cha.com

  2、跟孙子同辈的亲属:外孙。侄孙(侄儿的子女)。

  3、孙子以后的各代:曾(zēng )孙(孙子的子女)。玄孙(曾孙的子女)。子孙(儿子和孙子,泛指后代)。王孙(贵族的子孙后代)。

  4、植物再生成孳生的:孙竹(竹的枝根末端所生的竹)。

  5、zidian.911cha.com

  5、姓。

  其他字义

  孙(孫)xùn(ㄒㄨㄣˋ)

  1、古同“”。

  UNICODE

  孙字UNICODE编码U+5B59,10进制: 23385,UTF-32: 00005B59,UTF-8: E5 AD 99。
  孙字位于中日韩统一表意文字(CJK Unified Ideographs)。

  汉英互译

  grandson

  造字法

  形声

  English

  grandchild, descendent; surname

  手机上查看汉字孙的意思,微信扫一扫页面右侧二维码,关注后发送 U5B59 即可
  详细解释

  基本词义

  sūn

  〈名〉

  (1) (会意。从子,从系,续也。金文,象用绳索捆绑小孩子,意为少年俘虏。本义:儿子的儿子)

  (2) 同本义 [grandson or granddaughter]

  孫,子之子曰孙。——《说文》

  孙谓祖后者。——《礼记·杂记》注

  子子孙孙引无极也。——《尔雅》

  遂率子孙荷担者三夫。——《列子·汤问》

  有孙母未出,出入无完裙。——唐· 杜甫《石壕吏》

  (3) 又如:祖孙;重孙(孙子的儿子);孙少爷(旧时尊称别人的孙子);孙囡(方言。孙女儿);孙儿;孙孙(孙儿,多用于爱称);孙妇(孙媳妇);孙曾(孙子和曾孙)

  (4) 跟孙子同辈的同性或异性亲属 [a relative of grandchild’s generation]

  况且这通身的气派,竟不像老祖宗的外孙女儿,竟是个嫡亲的孙女。——《红楼梦》

  (5) 又如:外孙,侄孙;孙婿(儿子的女婿)

  (6) 泛指后代子孙 [descendant]

  子孙视之不甚惜,举以予人,如弃草芥。——宋· 苏洵《六国论》

  (7) 又如:孙息(子孙);孙子(子孙后代);孙男弟女(泛指晚辈)

  (8) 脉络的细小分支 [small network]

  顾闻孙络谿谷。——《素问·气穴论》。注:“小络也。”

  经脉为里,支而横者为络,络之别者为孙。——《灵枢经》

  (9) 再生或孳生的植物 [the second growth of plants]

  孙竹之管。——《周礼·大司乐》。注:“孙枝根之未生者。”

  (10) 又如:孙竹(竹根末端生出的新枝);孙枝(树木旁枝所生的新枝)

  (11) 姓

  常用词组

  孙儿媳,孙媳妇、孙女孙女婿孙子

  康熙字典

  孫【寅集上】【子部】康熙筆画:10画部外筆画:7画

  康熙字典 孙

  zidian.911cha.com

  《唐韻》《集韻》思?切《韻會》《正韻》蘇昆切,??音飱。《說文》子之子也。从子从系。系,續也,言順續先祖之後也。《爾雅·釋親》子之子爲孫,孫之子爲曾孫。《朱子曰》曾,重也,自曾孫以至於無窮,皆得稱之也。

  凡臨祭祀,內事曰孝孫,外事曰曾孫。《詩·小雅》神保是饗,孝孫有慶。《書·武成》告於皇天后土,所過名山大川,曰惟有道曾孫周王發。

  物再生亦曰孫。《周禮·春官·大司樂》孫竹之管。《註》竹枝根之末生者。

  《番禺志》稻再生曰稻孫。

  織女曰天孫。《前漢·天文志》織女,天帝孫也。

  《博物志》岱嶽亦名天孫。

  靑海旁馬多龍種,曰龍孫。

  矢名。《晉語》申孫之矢。

  烏孫,西戎國名。

  姓。

  公孫,長孫,王孫,俱複姓。《廣韻》衞公子,惠孫曾耳之後,因氏焉。

  《集韻》蘇困切,音巽。與遜同。《論語》孫以出之。《禮·學記》入學鼓篋,孫其業也。《註》猶恭順也。

  遁也。《春秋·莊元年》三月,夫人孫于齊。《閔二年》九月,夫人姜氏孫于邾。

  叶荀緣切,音宣。《趙壹窮鳥賦》天乎祚賢,歸賢永年。且公且侯,子子孫孫。

  说文解字

  说文解字

  说文解字 孙

  孫【卷十二】【系部

  子之子曰孫。从子从系。系,續也。思魂切

  说文解字注

  说文解字注 孫

  (孫)子之子曰孫。爾雅釋親文也。子卑於父。孫更卑焉。故引申之義爲孫順、爲孫遁。字本皆作孫。經傳中作遜者皆非古也。至部?下解曰。从至。至而復孫。孫、遁也。字作孫不作遜。此許書無遜之證。春秋經。夫人孫于齊。公孫于齊。公羊傳曰。孫猶孫也。內諱奔謂之孫。穀梁傳曰。孫之爲言猶孫也。諱奔也。云猶孫者、謂如孫之退然自處於眇小。詩公孫碩膚箋云。孫讀當如公孫于齊之孫。孫之言孫遁也。周公孫遁。辟此成功之大美。書序。帝堯將孫于位。亦謂遜遁。此等字今皆俗改爲遜。絕非古字古義。惟孫順字唐書作愻。見心部。而俗亦以遜爲之。从系子。系於子也。會意。思?切。十三部。系、逗。續也。釋孫从系之意。系部曰。?者、續也。系猶?也。

  音韵方言

  方言集汇

  ◎ 客家话:[梅县腔] sun1 [客英字典] zih3

  ◎ 粤语:syun1

  ◎ 潮州话:sung1 <姓>seng1(sng)

  上古音系

  字頭聲符韻部對應廣韻小韻擬音註解
  su?n

  廣韻

  字頭小韻反切聲母韻母韻目調韻系韻攝廣韻目次高本漢王力李榮邵榮芬鄭張尚芳潘悟雲蒲立本推導現代漢語古韻羅馬字有女羅馬字註解
  思渾平聲一等合口上平二十三魂su?nsu?nsu?nsu?nsu?nsuonsw?nsun1suonsuon爾雅釋親曰凡子之子爲孫孫之子爲曾孫曾孫之子爲????孫之子爲來孫來孫之子爲晜孫晜孫之子爲仍孫仍孫之子爲雲孫又岱謂之天孫又姓周文王子康叔封于衞至武公子惠孫曾耳爲衞上卿因氏焉後有孫武孫臏俱善兵法各撰書凡太原東莞吳郡安樂四望又漢複姓二十三氏左傳秦大夫逢孫氏魯卿有臧孫辰仲孫何忌魯桓公之子慶父之後有孟孫氏叔孫氏季孫氏同出桓公号爲三桓子孫代爲魯之上卿秦下大夫楊孫氏齊大夫長孫修丗本云食邑於唐其孫仕晉後号唐孫氏衞有王孫賈出自周頃王之後王孫賈之子自以去王室久改爲賈孫氏晉濟南太守魚孫瑋出自宋魚石奔楚其孫在國者因以魚孫爲氏漢有烏孫昆彌後漢有士孫瑞古封公之後自皆稱公孫故其姓多非一族也孔子弟子有顓孫師國語晉公子利孫夫之後以利孫爲氏何氏姓苑有經孫新孫古孫牟孫室孫長孫叔孫等氏望稱河南之者是虜姓也思渾切六

  蒙古字韻

  字頭八思巴字八思巴字
  修正
  八思巴字
  其他形式
  音譯音譯
  修正
  音譯
  其他形式
  擬音聲調註解
  ???sunsun平聲

  中原音韻

  字頭小韻聲母韻母韻部聲調四呼寧繼福註解
  真文合真文陰平合口呼su?n

  洪武正韻牋

  字頭小韻反切韻目韻部聲調
  蘇昆八真平聲
  蘇困八震去聲

  分韻撮要

  字頭小韻聲母韻母韻部聲調註解
  第十三鴛婉怨乙陰平子孫也
  第二十一津贐進卒陰去同上(謙讓也順也)
  新华字典为您提供《孙》字意思读音、组词解释及笔画数,念什么。孙,孙的意思,孙什么意思,孙的读音,孙的解释,孙字的意思,孙字什么意思,汉字孙的意思,孙字念什么,孙怎么读,孙字拼音,孙字组词,孙字笔顺,孙字五笔,孙字部首,孙字四角号码,孙字仓颉编码,孙字电码,孙字区位码,孙字成语,孙字翻译
  911查询 全部查询
  热门查询 姓名测试打分 老黄历 黄道吉日 在线定制英文名 2020年12月7日黄历 2020年12月8日黄历 2020年12月9日黄历 2020年12月10日黄历 2020年12月11日黄历 2020年12月12日黄历 2020年12月13日黄历 2021年1月黄历 食物相克 川菜 鲁菜 粤菜 苏菜 浙菜 闽菜 湘菜 徽菜 北京天气 上海天气 香港天气 广州天气 深圳天气 台北天气 澳门天气 天津天气 沈阳天气 大连天气 南京天气 苏州天气 杭州天气 武汉天气 重庆天气 成都天气 无锡天气 宁波天气 合肥天气 厦门天气日常生活 汇率查询 手机号码归属地 邮编查询 天气预报 家常菜谱大全 PM2.5查询 区号查询 2021年放假安排 升降旗时间 人民币存款利率表 常用电话号码 国家地区查询 机构邮政编码 台湾邮编查询 汽车标志图片大全 数字大写转换 大学查询 快递查询 (共18个)占卜求签 观音灵签 黄大仙灵签 易经六十四卦 二十八星宿 生男生女预测表 姓名缘分测试 诸葛神算 关帝灵签 吕祖灵签 妈祖灵签 车公灵签 王公灵签 文王神卦 灵棋经 称骨算命 预测吉凶 指纹算命 (共17个)民俗文化 老黄历 百家姓大全 姓名测试打分 十二生肖 周公解梦 歇后语大全 二十四节气 三字经 名人名言名句大全 民间谚语 历史上的今天 解密生日 万年历 地母经 (共14个)交通出行 列车时刻表 尾号限行 实时路况查询 地铁线路图 中国电子地图 交通违章查询 交通标志大全 车牌号查询 北京时间 机场三字码查询 (共10个)学习应用 新华字典 汉语词典 成语大全 诗词大全 英文缩写大全 英语单词大全 在线翻译 英文名 科学技术名词 五笔字根表 笔画数查询 偏旁部首查询 汉字拼音查询 区位码查询 郑码编码查询 仓颉编码查询 四角号码查询 中文电码查询 汉字简体繁体转换 在线编码解码 专业英汉汉英词典 科学计算器 摩尔斯电码 圆周率 (共24个)休闲娱乐 谜语大全及答案 脑筋急转弯 绕口令大全 号码吉凶 竖排古文 外星年龄 外星体重 (共7个)站长工具 IP地址查询 二维码生成器 进程查询 密码强度检测 ASCII码对照表 时间戳转换工具 下载地址加密解密 (共7个)身体健康 安全期计算器 食物营养成分 符号 bmi (共4个)
  ©2021 911查询 京ICP备17025869号-3 京公网安备 11010102003066号 网站地图
  2020十二生肖运势
  星际娱乐首页