星际娱乐首页-欢迎莅临星际娱乐首页

<output id="5dzz1"></output>

<pre id="5dzz1"><pre id="5dzz1"></pre></pre>

<p id="5dzz1"></p>

  新华字典911查询
  输入汉字、拼音五笔仓颉郑码电码四角号码、笔顺编号均可查询
  怒 怒的意思 怒什么意思 怒的读音 怒的解释 怒字的意思 怒字什么意思 汉字怒的意思 怒字念什么 怒怎么读 怒字拼音 怒字组词
  怒
  常用字 现通表 标准字体 异体字: 异体字: ? ?? ?? 怒
  拼音 注音 注音ㄋㄨˋ

  部首心部部外笔画5画总笔画5画9画

  五笔VCNUVBJU仓颉VEPVBL郑码YIXWZMXW四角4733435113

  结构上下电码18293635区位15313713统一码60125033

  笔顺フノ一フ丶丶フ丶丶フノ一フノノフノノ

  基本解释

  基本字义

  nù(ㄋㄨˋ)

  1、生气,气愤:怒色。怒视。怒叱。怒骂。恼怒。息怒。

  2、911查询·新华字典

  2、气势盛:怒涛怒火。心花怒放

  3、中国少数民族,主要分布于云南省:怒族。

  4、谴责:“若不可教而后怒之”。

  UNICODE

  怒字UNICODE编码U+6012,10进制: 24594,UTF-32: 00006012,UTF-8: E6 80 92。
  怒字位于中日韩统一表意文字(CJK Unified Ideographs)。

  汉英互译

  angerfuryrage

  相关字词

  造字法

  形声:从心、奴声

  English

  anger, rage, passion; angry

  手机上查看汉字怒的意思,微信扫一扫页面右侧二维码,关注后发送 U6012 即可
  详细解释

  基本词义

  911查询·新华字典

  〈动〉

  (1) (形声。从心,奴声。本义:发怒,明显地表形于外的生气)

  (2) 同本义 [anger;fury;rage]

  怒,恚也。——《说文》

  怨而不怒。——《国语·周语》

  薄言往愬,逢彼之怒。——《诗·邶风·柏舟》

  驴不胜怒。——唐· 柳宗元《三戒》

  吏呼一何怒。——唐· 杜甫《石壕吏》

  王怒。——晋· 干宝《搜神记》

  (3) 又

  瞋目大怒。

  (4) 又如:怒烘烘(怒哄哄,怒叿叿,怒吽吽。怒气冲冲的样子);怒恶(嘖怒,发恨);怒心(愤怒之心);怒忿(气愤);怒恚(愤怒);怒猊(愤怒的狮子);怒恼(恼怒);怒愤(愤怒);怒噪(愤怒喧哗)

  (5) 谴责 [blame]

  若不可教,而后怒之。——《礼记·内则》

  (6) 又如:怒怨(责备);怒言(谴责之言);怒谴(责怪)

  (7) 奋起;奋发 [do all one can]

  [鹏]怒而飞,其翼若垂天之云。——《庄子·逍遥游》

  (8) 又如:怒行(奋斗疾行);怒马(奋马);怒臂(奋臂)

  (9) 激怒 [irritate]

  自勇其断,则毋以其敌怒之。——《史记》

  夫唯义可以怒士,士以义怒可与百战。——宋· 苏洵《权书上》

  (10) 超过 [surpass]

  刑罚不怒罪,爵赏不踰德。——《荀子·君子》

  911查询·新华字典

  词性变化

  911查询·新华字典

  〈形〉

  (1) 气势很盛、不可遏止 [in profusion;burst]

  秋高风怒号。——唐· 杜甫《茅屋为秋风所破歌》

  如怒涛排壑。——孙文《黄花冈七十二烈士事务 》序

  (2)飘风怒吹。——[英]赫胥黎著、 严复译《天演论》

  (3) 又如:怒水(湍急的水流);怒生(蓬勃生长);怒芒(刺射的光芒);怒华(花盛开);怒浪(汹涌的波浪);怒张(波涛汹涌的样子);怒涌(猛烈翻腾);怒发(勃发);怒涨(水势急剧上涨);怒目切齿

  (4) 声响巨大 [roaring]。如:怒号;怒涛

  〈名〉

  (1) 通“”。妻子儿女[wife and children]

  黄帝、 尧、 舜诛而不怒。——《商君书·更法》

  (2) 通“”。彗星尾[tail]

  蚩尤之旗,类彗而后曲,…其怒,青黑色。——《汉书·天文志》

  常用词组

  怒不可遏怒潮怒叱怒斥怒冲冲怒发冲冠怒放怒号怒喝怒吼怒火怒江、怒骂、怒目怒目切齿怒气怒气冲冲怒气冲天怒容怒容满面怒色、怒视、怒涛怒形于色

  康熙字典

  怒【卯集上】【心部】康熙筆画:9画部外筆画:5画

  康熙字典 怒

  911查询·新华字典

  〔古文〕??《唐韻》乃故切《集韻》《韻會》《正韻》奴故切,??奴去聲。《說文》恚也。《增韻》憤也。《揚子·方言》楚謂怒曰憑。憑,忍盛貌。小怒曰??。言禁??也。??曰苛,言相苛責也。

  ??怒,辨訟也。《周禮·地官》凡有??怒者,成之。

  馬之肥壯,其氣憤盈曰怒。《後漢·第五倫傳》鮮車怒馬。

  奮也。《莊子·逍遙遊》怒而飛。言大鵬奮起如怒也。

  《外物篇》草木怒生。言乗陽氣奮出而不可遏也。

  威怒也。《禮·曲禮》急繕其怒。《註》堅勁軍之威怒也。

  虎怒則威。《後漢·賈彪傳》彪字偉節,兄弟三人,而彪最優。天下稱曰:賈氏三虎,偉節最怒。

  怒,東方氣也。《史記·天官書》旬始狀如雄雞,其怒靑黑。《註》怒色靑也。

  《玉篇》《廣韻》《正韻》奴古切《集韻》《韻會》暖五切,??音弩。義同。

  叶乃都切,音奴。《楚辭·九章》憍吾以其美好兮,覽余以其修姱。與余言而不信兮,蓋爲余而造怒。《顏師古·糾謬正俗曰》怒有二音,詩小雅君子如怒,大雅逢天僤怒,讀爲上聲。邶風逢彼之怒,小雅畏此譴怒,讀爲去聲。今山東河北人但知怒有去聲,不知有上聲,失其眞矣,蓋字有動靜音,人多不講,皆此類也,从心从弩省,怒若强弩之發,人怒則面目張起,凡怒當以心節之,故从心奴爲怒。

  说文解字

  说文解字

  说文解字 怒

  怒【卷十】【心部

  恚也。从心奴聲。乃故切

  说文解字注

  说文解字注 怒

  (怒)恚也。从心。奴聲。乃故切。五部。按古無努字。衹用怒。

  音韵方言

  方言集汇

  ◎ 客家话:[客英字典] nu5 [海陆丰腔] nu5 [客语拼音字汇] nu4 [台湾四县腔] nu5 [梅县腔] nu5 [东莞腔] lu3 [陆丰腔] nu5 [宝安腔] lu5 [沙头角腔] lu5

  ◎ 粤语:nou6

  ◎ 潮州话:no7

  上古音系

  字頭聲符韻部對應廣韻小韻擬音註解
  na??
  na?s

  廣韻

  字頭小韻反切聲母韻母韻目調韻系韻攝廣韻目次高本漢王力李榮邵榮芬鄭張尚芳潘悟雲蒲立本推導現代漢語古韻羅馬字有女羅馬字註解
  奴古上聲一等開口上十姥nuonunononuonuon?nu3noxnuu恚也奴古切又奴故切五
  乃故去聲一等開口去十一暮nuonunononuonuon?nu4nohnuh恚也又音努

  蒙古字韻

  字頭八思巴字八思巴字
  修正
  八思巴字
  其他形式
  音譯音譯
  修正
  音譯
  其他形式
  擬音聲調註解
  ??nunu上聲
  ??nunu去聲

  中原音韻

  字頭小韻聲母韻母韻部聲調四呼寧繼福註解
  魚模合魚模去聲合口呼nu

  洪武正韻牋

  字頭小韻反切韻目韻部聲調
  奴古五姥上聲
  奴故五暮去聲

  分韻撮要

  字頭小韻聲母韻母韻部聲調註解
  第十二孤古故陽去忿恨也
  新华字典为您提供《怒》字意思读音、组词解释及笔画数,念什么。怒,怒的意思,怒什么意思,怒的读音,怒的解释,怒字的意思,怒字什么意思,汉字怒的意思,怒字念什么,怒怎么读,怒字拼音,怒字组词,怒字笔顺,怒字五笔,怒字部首,怒字四角号码,怒字仓颉编码,怒字电码,怒字区位码,怒字成语,怒字翻译
  911查询 全部查询
  热门查询 姓名测试打分 老黄历 黄道吉日 在线定制英文名 2020年12月2日黄历 2020年12月3日黄历 2020年12月4日黄历 2020年12月5日黄历 2020年12月6日黄历 2020年12月7日黄历 2020年12月8日黄历 2020年12月黄历 食物相克 川菜 鲁菜 粤菜 苏菜 浙菜 闽菜 湘菜 徽菜 北京天气 上海天气 香港天气 广州天气 深圳天气 台北天气 澳门天气 天津天气 沈阳天气 大连天气 南京天气 苏州天气 杭州天气 武汉天气 重庆天气 成都天气 无锡天气 宁波天气 合肥天气 厦门天气日常生活 汇率查询 手机号码归属地 邮编查询 天气预报 家常菜谱大全 PM2.5查询 区号查询 2020年放假安排 升降旗时间 人民币存款利率表 常用电话号码 国家地区查询 机构邮政编码 台湾邮编查询 汽车标志图片大全 数字大写转换 大学查询 快递查询 (共18个)占卜求签 观音灵签 黄大仙灵签 易经六十四卦 二十八星宿 生男生女预测表 姓名缘分测试 诸葛神算 关帝灵签 吕祖灵签 妈祖灵签 车公灵签 王公灵签 文王神卦 灵棋经 称骨算命 预测吉凶 指纹算命 (共17个)民俗文化 老黄历 百家姓大全 姓名测试打分 十二生肖 周公解梦 歇后语大全 二十四节气 三字经 名人名言名句大全 民间谚语 历史上的今天 解密生日 万年历 地母经 (共14个)交通出行 列车时刻表 尾号限行 实时路况查询 地铁线路图 中国电子地图 交通违章查询 交通标志大全 车牌号查询 北京时间 机场三字码查询 (共10个)学习应用 新华字典 汉语词典 成语大全 诗词大全 英文缩写大全 英语单词大全 在线翻译 英文名 科学技术名词 五笔字根表 笔画数查询 偏旁部首查询 汉字拼音查询 区位码查询 郑码编码查询 仓颉编码查询 四角号码查询 中文电码查询 汉字简体繁体转换 在线编码解码 专业英汉汉英词典 科学计算器 摩尔斯电码 圆周率 (共24个)休闲娱乐 谜语大全及答案 脑筋急转弯 绕口令大全 号码吉凶 竖排古文 外星年龄 外星体重 (共7个)站长工具 IP地址查询 二维码生成器 进程查询 密码强度检测 ASCII码对照表 时间戳转换工具 下载地址加密解密 (共7个)身体健康 安全期计算器 食物营养成分 符号 bmi (共4个)
  ©2020 911查询 京ICP备17025869号-3 京公网安备 11010102003066号 网站地图
  2020十二生肖运势
  星际娱乐首页